HEROES
Joe, Adam and Andy Kubert
Curators: Dorit Maya-Gur & Yuval Sharon

The Israeli Cartoon Museum
August 2011

 

open info

גיבורים
ג׳ו, אדם ואנדי קיוברט

אוצרים: דורית מיה־גור ויובל שרון
המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס
אוגוסט 2011